Mål for helse miljø og sikkerhet

 

Innledning
Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeid og gjennomføring av byggeprosjekter. Samt skape trygghet for omgivelsene og miljøet, og å innfri de målsettinger og krav som stilles i Internkontrollforskriften. All HMS dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for alle våre ansatte. I Miøsen Prosjekt AS skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet prioriteres på lik linje med andre oppgaver i bedriften. 


Mål

Våre målsettinger for HMS arbeidet er at dette skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at vi har trivsel og trygghet på arbeidsplassen. Det overordnede målet for HMS arbeidet i Miøsen Prosjekt AS er:

  • Ingen ulykker

  • Ingen nestenulykker

  • Ikke noe fravær pga. skader eller dårlig arbeidsmiljø

 

Strategi

Strategien for HMS arbeidet ved bedriften skal gjøres kjent for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

  • HMS skal stadig forbedres med aktiv deltagelse fra alle ansatte.

  • Ledelsen må være et godt eksempel 

  • HMS fremmes gjennom god kommunikasjon, motivasjon og informasjon

  • Gode rutiner

  • Enkelt og brukervennlig avvikssystem skal sørge for lav terskel for å registrere avvik

Miøsen Prosjekt  AS holder til langs Kongsvegen mellom Hamar og Løten. På Volla bruk  har vi vår en egen lille husfabrikk. Vi produserer og leverer mellom 15 og 20 boenheter i året, hovedsaklig eneboliger, tomannsboliger og småhus (flermannsboliger). Vi bygger alt som våre kunder måtte ønske, arkitekttegnede boliger, boliger ut fra kundens håndskisser,, driftsbygninger i landbruket, tilbygg, garasjer og hytter. 

Alt leveres i form av elementer. Dette gir mange fordeler. Kortere byggeprosess, raskere tett bygg og mindre byggfukt. Ta kontakt dersom du har et prosjekt du skal igang med! 

Miøsen Prosjekt AS er også stolt forhandler av Flexibo sine boliger. Dette er fantastisk stilige og fine boliger utarbeidet av Vårrdal arkitekter.

Kontaktinfo:

Adresse: Fossheimvegen 14, 2344 Ilseng
email: post@miosen-prosjekt.no

tlf: 977 61 257

Org.nr.: 896178652