top of page

Mål for helse miljø og sikkerhet

 

Innledning
Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeid og gjennomføring av byggeprosjekter. Samt skape trygghet for omgivelsene og miljøet, og å innfri de målsettinger og krav som stilles i Internkontrollforskriften. All HMS dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for alle våre ansatte. I Miøsen Prosjekt AS skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet prioriteres på lik linje med andre oppgaver i bedriften. 


Mål

Våre målsettinger for HMS arbeidet er at dette skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at vi har trivsel og trygghet på arbeidsplassen. Det overordnede målet for HMS arbeidet i Miøsen Prosjekt AS er:

  • Ingen ulykker

  • Ingen nestenulykker

  • Ikke noe fravær pga. skader eller dårlig arbeidsmiljø

 

Strategi

Strategien for HMS arbeidet ved bedriften skal gjøres kjent for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

  • HMS skal stadig forbedres med aktiv deltagelse fra alle ansatte.

  • Ledelsen må være et godt eksempel 

  • HMS fremmes gjennom god kommunikasjon, motivasjon og informasjon

  • Gode rutiner

  • Enkelt og brukervennlig avvikssystem skal sørge for lav terskel for å registrere avvik

bottom of page