Fallsikringsutstyr eller stilase benyttes alltid ved arbeider i høyden.