top of page

Miøsen Eiendom er et søsterselskap av Miøsen Prosjekt. Miøsen Eiendom kjøper tomter og setter opp boliger for salg. Vi legger vekt på at boligene skal ha en gjennomgående rød tråd, hvor fargesammensetning, harmoni og balanse  er viktige elementer. Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene! 

Kontaktperson: Bård Bratlie telefon: +47 971 79 137

bottom of page